Koninginnelaan - reparatie rioolputten (2020-048)

Met deze brief informeren wij u over de reparatie van rioolputten in de Koninginnelaan. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Uit een recente rioolinspectie bleek dat de putten in de Koninginnelaan een reparatie nodig hebben. Omdat de putten midden in de weg liggen én de weg druk in gebruik is door het verkeer, verrichten we de reparatie in de avond en nacht van 19.00 - 06.00 uur.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op dinsdag 11 februari, vanaf 19.00 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 14 februari, 06.00 uur. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Verkeer en parkeren

De weg wordt tussen 19.00 uur en 06.00 uur voor de werkzaamheden afgesloten. Als bewoner kunt u gewoon gebruik blijven maken van de weg. De bus blijft ook rijden volgens schema. Er komen verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Overlast

Bij de werkzaamheden kan lichte geluidsoverlast ontstaan. Daarom worden die werkzaamheden tot uiterlijk 23.00 uur uitgevoerd.
Het is niet de verwachting dat er stankoverlast ontstaat.
Mocht u toch overlast ervaren, spreek dan de toezichthouder aan, die is permanent op het werk aanwezig.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,


Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer