Kloosterhof - resultaten papier aan huis ophalen (2020-190)

De Kloosterhof is de eerste buurt waar oud papier aan huis wordt opgehaald. Daarover heeft u meerdere brieven gekregen. Ook hebben we u gevraagd een enquête in te vullen. In deze brief vertellen we u wat het resultaat is na de eerste maanden gebruik van de minicontainer papier.

Meer papier opgehaald voor hergebruik

Na vier leegrondes hebben we de opbrengst vergeleken met de hoeveelheid oud papier die we vorig jaar in dezelfde maanden hebben ingezameld via de papierbakken. Daaruit blijkt dat we 21.000 kilo meer papier voor hergebruik hebben opgehaald. En uit een analyse van het afval blijkt dat er de helft minder papier tussen het restafval zit. Een mooi resultaat.

Uitslag enquête

Ruim een kwart van de inwoners met een minicontainer heeft de enquête ingevuld. Opvallend: na even wennen in het begin blijkt het merendeel van de deelnemers nu heel tevreden over het aan huis ophalen van het oud papier. Veel inwoners geven aan dat het makkelijker is om papier apart te houden, waardoor zij nu ook kleine doosjes of wikkels bij het oud papier doen. Wel vinden mensen het lastig om te onthouden wanneer de minicontainer wordt geleegd.

Afvalwijzer-App

De volgende ophaaldag is maandag 18 mei. Hier vindt u het ophaalschema tot eind 2020 (pdf, 223 kb). U kunt het ophaalschema van uw wijk ook zelf opzoeken via www.mijnafvalwijzer.nl. Heeft u een smartphone en wilt u een reminder voor het buiten zetten van de minicontainer? Download dan de Afvalwijzer-App, vul uw postcode en straatnaam in en stel de notificaties in. U vindt de Afvalwijzer-App in de App Store of Play Store.

Container aanvragen, repareren of laten ophalen?

Als u de minicontainer voor papier niet langer wilt gebruiken, of juist een nieuwe wilt aanvragen, kijk dan op www.leiden.nl/afval. Daar staat de knop ‘container aanvragen, vervangen of repareren’. Via dat formulier kunt u - gratis - een nieuwe minicontainer aanvragen, een container laten repareren of een overbodige container laten ophalen.

Tenslotte: wij danken u voor uw medewerking. De ervaring die we hebben opgedaan in de Kloosterhof kunnen we goed gebruiken bij de uitrol van de minicontainers in de andere wijken. Daar starten we na de zomervakantie mee, als eerste in de rest van de Stevenshof.

Met vriendelijke groeten,

Piet van Vegten
Projectleider introductie minicontainer papier
Cluster Beheer