Kloosterhof - minicontainer (2019-336)

Vanaf januari 2020 haalt de gemeente papier aan huis op, als eerste in uw buurt. U krijgt daarvoor een grijze minicontainer met een blauw deksel. Dat doen we, omdat er nog te veel papier tussen het gewone afval zit. Dit hebben we u laten weten in de brief van 14 oktober. Het bericht over de introductie van een extra minicontainer heeft verschillende reacties opgeleverd. In deze brief geven we antwoord op veel gestelde vragen.

Maatwerk is mogelijk

Een aantal mensen liet weten liever geen minicontainer te willen ontvangen, omdat ze een kleine tuin of schuur hebben. Daar hebben we begrip voor. Ook zijn er buren die de minicontainer willen delen. Dat vinden wij een goed idee. Besloten is, dat het in bepaalde gevallen mogelijk is maatwerk te leveren. Wilt u andere afspraken maken, neem dan contact op met de afvalcoach.

Aanbiedplaats verder weg dan papierbak

Woont u dichter bij de papierbak dan bij de aanbiedplaats voor minicontainers, dan kunt u dit ook aan de afvalcoach doorgeven. In dat geval levert de minicontainer inderdaad geen extra gemak op, en kunt u zich van de verspreidingslijst laten halen.

Geen extra kosten

Ook zijn er inwoners die zich zorgen maken over de kosten van de aanschaf van een minicontainer. Die mensen stellen wij graag gerust. De te verwachten meeropbrengst van oud papier levert de gemeente voldoende budget op om de minicontainer voor papier te betalen. Daarnaast worden de kosten van het verbranden van het restafval lager als we minder restafval aanleveren. De minicontainer voor papier is dus niet alleen goed voor het milieu, maar - bij voldoende gebruik - ook voor de portemonnee.

Verzoek de container te proberen

Veel inwoners geven aan oud papier altijd naar de papierbak te brengen. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Sommigen vinden de minicontainer daarom overbodig. Om in de eerste fase zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, vragen wij iedereen toch om de minicontainer voor papier een aantal maanden te proberen. Uit ervaringen bij gemeentes die ons voorgingen blijkt de minicontainer voor papier namelijk veel meer papier voor hergebruik op te leveren.

4 maanden in plaats van 6 maanden

Wel hebben we - op verzoek van de bewoners - besloten de proefperiode korter te maken. Als u besluit de minicontainer niet te blijven gebruiken, kunt u de minicontainer na vier maanden (i.p.v. de aangekondigde zes maanden) laten ophalen.

Reageren voor 6 december

Valt u niet in een van bovenstaande categorieën en wilt u de minicontainer toch niet vier maanden proberen, dan kunt u dit ook doorgeven. Doe dat wel voor 6 december, anders kunnen wij geen wijzigingen aanbrengen in de levering van de minicontainer. Een afmelding doorgeven en/of een afspraak maken met de afvalcoach kan via het formulier ‘afmelden minicontainer papier’ te vinden op leiden.nl/oudpapier.

Mocht u nog andere vragen of suggesties hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Piet van Vegten
Projectleider introductie minicontainer papier
Cluster Beheer