Kernstraat - Ondergrondse afvalcontainer (2023-212)

In de P.J. Blokstraat is het woningbouwproject P.J. Blokhof in voorbereiding. De gemeente heeft een voorlopige locatie aangewezen voor een ondergrondse afvalcontainer voor de afvalinzameling van deze nieuwe woningen.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat veel kabels en leidingen en er is daardoor niet overal ruimte voor ondergrondse containers. We hebben na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen voor de afvalcontainer voor de P.J. Blokhof. Hierbij informeren we u over de locatie en geven we u de gelegenheid te reageren. Het gaat om de volgende locatie: Kernstraat tegenover huisnummer 9

Plattegronden met locatie

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 11 september 2023 tot 23 oktober 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Het wordt ook gepubliceerd op overheid.nl.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 23 oktober 2023 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. S.J. Ariaans, Stadsingenieurs, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locatie, ondergrondse container voor huishoudelijk restafval’.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact en vermeld daarbij ‘Ondergrondse afvalcontainer Kernstraat’ of het kenmerk van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Oosterom
Projectmanager Gemeente Leiden