Kennedylaan, Wagnerplein - meedenksessie

We willen uw buurt graag mooier maken, en nodigen u uit voor een meedenksessie op woensdag 25 september over aanpassingen in de buitenruimte aan de Kennedylaan en het Wagnerplein. We organiseren deze meedenksessie op locatie. Hieronder leest u over de aanleiding en het verloop van de avond. U hoeft zich niet aan te melden.

Meer groen langs de Kennedylaan

De brede stoep aan de Kennedylaan ter hoogte van de kruising met de Brahmslaan is, op de boomvakken na, volledig bestraat. De gemeente is bezig om dit soort versteende locaties in de stad te vergroenen. Groen vangt regenbuien beter op, brengt schaduw bij hitte en ziet er bovendien gezellig uit. Ook uit uw eigen buurt kwam de wens voor meer groen in de buitenruimte. Daarom is een nieuw, groen ontwerp gemaakt voor deze stoep. Dit ontwerp presenteren we op de avond zelf. Van u als direct omwonende en gebruiker horen we graag of dit ontwerp aansluit bij uw wensen of dat aanpassing van het ontwerp nodig is.

Zelf met het groen langs de Kennedylaan aan de slag?

Mocht u interesse hebben voor het zelf onderhouden van een deel van het groen, dan kunnen we dit tijdens de meedenksessie afspreken. In het ontwerp houden we dan rekening met uw wensen. Ook maken we ter plekke afspraken over hoe uw ‘eigen’ deel eruit gaat zien en hoe u dit deel gaat onderhouden.

Fietsparkeren en buurtmoestuin bij het winkelcentrum

Twee concrete wensen van bewoners verwerken we al meteen in een ontwerp: het verbeteren van het fietsparkeren ter hoogte van het winkelcentrum en de aanleg van een buurtmoestuin. Naast het winkelcentrum aan de zijde van de Beethovenlaan is ruimte voor een moestuin. De gemeente pakt de aanleg samen met geïnteresseerde bewoners op, en draagt het beheer over aan deze bewoners. Dit voorstel bespreken we ook graag ter plekke. Wilt u helpen met het onderhoud van de moestuin? Kom naar de meedenksessie en meld u aan.

Nieuwe inrichting Wagnerplein

Ook voor het Wagnerplein is een nieuw ontwerp in de maak. De wortels drukken de stenen van straat en stoep op waardoor het plein er wat slordig bij ligt. Het herbestraten is een mooie aanleiding om de uitstraling van het plein te verbeteren. Wij horen graag op locatie van u als direct omwonende of dit ontwerp aansluit bij uw wensen.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 25 september
  • Locatie & tijdstip: 19.00 uur Kennedylaan – 19.30 uur Wagnerplein

De presentaties zijn op locatie in de buitenlucht. We ontvangen u graag met koffie en thee. U herkent ons aan de Samen-aan-de-Slag-vlag. Wandel gerust langs om te luisteren of mee te praten. U hoeft zich niet aan te melden. Wilt u alleen meedenken over de stoep langs de Kennedylaan? Kom dan direct om 19.00 uur. Denkt u graag mee over de overige drie locaties? Voeg u dan om 19.30 uur bij ons op het Wagnerplein. U bent natuurlijk ook welkom op beide plekken. 

Aanleiding en vervolg van de ontwerpen

Deze ontwerpen zijn gemaakt op basis van wensen die bewoners hebben aangegeven, ofwel via Fonds Wijkinitiatieven, de inventarisatie voor het nieuwe wijkontwikkelperspectief, of via losse aanvragen. We willen deze verbeteringen samen aanpakken en zo uw wijk weer mooi(er) en klaar voor de toekomst maken. Na de meedenksessie verwerken we de bevindingen in de ontwerpen. Deze nieuwe ontwerpen worden met een bewonersbrief huis-aan-huis verspreid. Zo blijft u op de hoogte van het uiteindelijke resultaat en de planning.

Reageren?

Mocht u nu al vragen hebben over de meedenksessie dan kunt u ons bereiken via het emailadres aandeslag@leiden.nl. Of bel ons via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leiden 14071 optie 3.

Met vriendelijke groet,                                                       

Ewout Nieuwenhuijs
Wijkbeheerder