Kenauweg - herbestrating (2022-250)

De gemeente Leiden gaat eind oktober de Kenauweg herbestraten. De gemeente wil hiermee maatregelen nemen tegen sluipverkeer en te snel rijdend verkeer. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. 

Wat gaat er gebeuren?

Op verschillende plekken in de Kenauweg worden werkzaamheden uitgevoerd. Er worden twee wegversmallingen aangelegd. In twee bochten wordt het straatwerk aangepast. Ten slotte worden er 30 km borden neergezet. Het ontwerp is opgesteld in overleg met een aantal bedrijven aan de Kenauweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 31 oktober en duren ongeveer 2 weken. Stratenmakersbedrijf van Egmond B.V. heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het werk.

Bereikbaarheid

Voor het maken van de drempels wordt de weg afgezet. De drempels worden na elkaar gemaakt, waardoor de bedrijven op ieder moment bereikbaar blijven. Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden een korte periode geen gebruik kan worden gemaakt van enkele parkeerplaatsen naast de rijbaan. De werkzaamheden veroorzaken als het goed is, weinig overlast.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nadine van der Sar, projectleider

Team Stadsingenieurs