Kastanjekade - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Kastanjekade.

Aansluitend vinden ook nog werkzaamheden plaats in een gedeelte van de Herenstraat, Tulpenstraat en Acaciastraat. Deze werkzaamheden worden aansluitend ingepland. U ontvangt hier nog een aparte brief voor.

Bestrating trottoir

Het trottoir in de Kastanjekade wordt opnieuw bestraat. De herbestrating wordt gedaan met nieuwe materialen.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 25 februari 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 15 maart 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen en panden bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden even op een andere plaats parkeren of omrijden.

Geen speelplek

Wilt u (uw) kinderen erop wijzen dat het werkterrein geen speelplek is?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer