Kastanjekade - ondergrondse container (2021-208)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden over tot het gedeeltelijk vervangen van de minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Op de hoek Kastanjekade/Lammenschansweg komt 1 ondergrondse container, op locatienummer TW032R. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 6 augustus tot en met 17 september ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 17 september schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Lulu Luhulima, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via het formulier op www.leiden/contact, onder vermelding van ‘zienswijze Kastanjekade/Lammenschansweg, ondergrondse perscontainers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden