Karpers, Heides, Zegges - losloopgebieden honden

Met deze brief informeer ik u over een voorstel om het losloopgebied voor honden langs het Veerpolderpad  te verplaatsen. U wordt gevraagd om – als u dat wenst – uiterlijk 21 december te reageren.

Wat vooraf ging

Op 15 augustus 2017 hebben  burgemeester en wethouders de nota Hondenbeleid Leiden vastgesteld. Tegelijk werden gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Buiten deze losloopgebieden moet de hond aangelijnd zijn.

In de conceptnota Hondenbeleid, waarop begin 2017 inspraak mogelijk was, stond dat de gemeente het bestaande losloopgebied langs het Veerpolderpad ter hoogte van de Dopheide wilde verplaatsen naar het grasveld langs de Blauwkarper. Dit in verband met de aanleg van het Voedselbos op de plek waar toen het losloopgebied was. Hierop zijn geen inspraakreacties binnengekomen en het losloopgebied bevindt zich sinds eind 2017 op dit grasveld.

Petitie kinderspeelveld

Onlangs hebben bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren Karpers & Forellen een petitie ingediend. De petitie “Het kinderspeelveld foetsie? Wij willen het terug!!” is ondertekend door 150 personen, vooral uit de Karpers (71 adressen).

In de petitie vragen de ondertekenaars aan de gemeente om het losloopgebied te verplaatsen, zodat het veld grenzend aan de Blauwkarper weer een kinderspeelveld kan worden.

Burgemeester en wethouders staan welwillend tegenover dit verzoek en stellen voor het losloopgebied naar het noorden te verplaatsen, tussen de spoorbaan en het Veerpolderpad ter hoogte van het Joppepad (zie plattegrond (pdf, 164 kb)).

Wat vindt u?

Het college wil alle bewoners van de Heides, de Zegges en de Karpers de gelegenheid bieden hun zienswijze over dit voorstel kenbaar te maken, zodat zij een zorgvuldig afgewogen besluit kunnen nemen.

U kunt uw zienswijze uiterlijk 21 december a.s. indienen via www.leiden.nl/contact.

Indieners van zienswijzen krijgen bericht over hoe hun zienswijze wordt betrokken bij de besluitvorming. Naar verwachting besluiten burgemeester en wethouders in januari over het al dan niet verplaatsen. Als burgemeester en wethouders besluiten het losloopgebied te verplaatsen, kan tegen dat besluit bezwaar worden gemaakt.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wiet Spies,

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Leiden