Karpers en Forellen - herstel grasveld (2020-434)

De gemeente Leiden legt op verschillende plekken in de stad bloemrijke bermen aan. Bloemen dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Insecten zijn hier blij mee en daarnaast verfraait het de omgeving. Ook in de Merenwijk komen biodiverse bermen, onder meer bij de Karpers. Op 9 november is op het veld nabij de Blauwkarper helaas op de verkeerde plek de grond omgeploegd voor het aanleggen van een bloemrijke berm.

Herstelwerkzaamheden direct gestart

Wij hebben signalen ontvangen dat niet iedereen op de hoogte is van de herstelwerkzaam-heden. Na constatering dat op de verkeerde plek de grond werd omgeploegd is het werk direct stilgelegd. Het gras is de volgende dag opnieuw ingezaaid om het grasveld zo snel mogelijk te herstellen. Binnenkort egaliseren we het nieuwe gras en over een aantal weken is het grasveld weer hersteld.

Afstemming over de bloemrijke berm

De wens om een bloemrijke berm langs het fietspad aan te leggen blijft. De gemeente heeft de afgelopen dagen reacties ontvangen over de precieze plek van de berm. Voordat de berm wordt aangelegd overlegt de gemeente met de direct omwonenden, naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Emiel Hilgersom
Stedelijk Beheerder