Kanaalweg/Julius Caesarweg - verbeteren fietsoversteek (2020-103)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalweg bij de fietsoversteek met de Julius Caesarbrug. Om ruimte te maken worden op 9 maart, 16 maart en 17 maart negen bomen verplant en één boom gekapt.

Verplanten bomen

Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven. Voor de verschuiving van de Kanaalweg moeten er negen bomen worden verplant. Eén boom is niet verplantbaar en moet worden gekapt. Hier komt een andere boom voor in de plaats.

Op maandag 9 maart wordt één boom, die vrijgekomen is bij het Utrechtse Veer, op een tijdelijke locatie op de Kanaalweg geplant. Eind dit jaar wordt deze boom op de definitieve locatie bij de Kanaalweg geplant.

Op 16 en 17 maart worden met een telekraan negen bomen verplant naar de nieuwe locatie. Eén boom is niet verplantbaar en moet worden gekapt. Hier komt de boom van het Utrechtse Veer voor in de plaats.

Planning overige werkzaamheden

Op dit moment worden deze werkzaamheden aan het kruispunt zelf aanbesteed en we verwachten in april een aannemer de opdracht te kunnen geven. De meeste werkzaamheden, inclusief het afsluiten van de Kanaalweg, vinden plaats in de zomervakantie (20 juli t/m 28 augustus). U ontvangt hier nog een brief over.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Stuur dan een bericht via www.leiden.nl/contact of bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Chantal Scheers

Hoofd Stadsingenieurs