Kanaalweg-Julius Caesarbrug - verbetering fietsoversteek (2019-320)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalweg bij de fietsoversteek met de Julius Caesarbrug.
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van dit project.

Wat gaat er gebeuren?

Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven.
Ook wordt in het asfalt een detectielus aangebracht, zodat het verkeerslicht rekening kan houden met naderende fietsers.

Uw suggesties en ideeën

Op maandag 8 juli 2019 was een inloopavond over het voorlopig ontwerp voor de fietsoversteek. Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de ideeën en suggesties die u heeft ingediend. We hebben deze zoveel mogelijk overgenomen in het definitief ontwerp.
Omdat we rekening moeten houden met landelijke regels voor de inrichting van wegen, eisen van hulpdiensten en technische (on)mogelijkheden kan het zijn dat een bepaalde wens niet is overgenomen.

Definitief ontwerp

In het ontwerp dat tijdens de inloopavond werd getoond stond een trap richting de ventweg van de Kanaalweg. Deze trap is in het nieuwe ontwerp vervangen door een trottoir dat schuin door het gras richting de Uhlenbeckkade loopt. U ziet hier een afbeelding van het nieuwe ontwerp (pdf, 1,05 mb).

Openbaar groen

Voor de verschuiving van de Kanaalweg moeten er bomen worden verplant. Eén boom is niet verplantbaar en moet worden gekapt. Hier komt een andere boom voor in de plaats.
Door de verschuiving moet er ook wat groen worden opgeheven. Omdat er elders geen ruimte is voor nieuw groen, vindt compensatie plaats door kwaliteitsverbetering. Op de tekening ziet u de plantvakken, hierin komen diverse soorten rozen en struiken die op verschillende momenten bloeien.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2020. U ontvangt daarover tegen die tijd van ons een brief.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier ten name van S. de Kogel op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

drs. R. Bouwers
Hoofd Stadsingenieurs