Kanaalweg Julius Caesarbrug - uitnodiging inloopbijeenkomst fietsoversteek

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalweg bij de fietsoversteek met de Julius Caesarbrug. Graag nodig ik u uit voor een inloopbijeenkomst waar u het voorlopig ontwerp kunt bekijken en al uw vragen kunt stellen.

  • Datum: maandag 8 juli 2019
  • Tijdstip: 19.00-20.30 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie: Buurtcentrum Matilo, Zaanstraat 126 in Leiden

Verbeteren verkeerssituatie fietsoversteek Kanaalweg en Julius Caesarbrug

Met behulp van camerabeelden is de verkeerssituatie op de Kanaalweg bij de fietsoversteek met de Julius Caesarbrug onderzocht. Er is bekeken wat de aanleiding is voor de onveilige situatie en hoe de situatie veiliger gemaakt kan worden. Uit de camerabeelden blijkt dat in de huidige situatie fietsers door het hoogteverschil moeite hebben om vanaf de Kanaalweg de Julius Caesarbrug over te steken. Ook gebeurt het regelmatig dat fietsers die de brug afrijden door het hoogteverschil niet op tijd kunnen remmen voor het rode verkeerslicht. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.

Voorlopig Ontwerp

De gemeente Leiden heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven. Ook wordt in het asfalt een detectielus aangebracht die fietsers voelt aankomen. Zo kan het verkeerslicht rekening houden met naderende fietsers.

Vervolg

Op maandag 8 juli worden eventuele suggesties verzameld. Waar mogelijk worden deze suggesties meegenomen in een definitief ontwerp. Om het definitieve ontwerp uit te voeren moeten vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting start de uitvoering in het eerste kwartaal van 2020. U ontvangt hierover een brief.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Stefan de Kogel
Team Stadsingenieurs