Kanaalweg en Lorentzkade - ondehoud bestrating (2021-098)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Kanaalweg en de Lorentzkade. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

Delen van de rijweg en het trottoir zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

  • Fase I  Kanaalweg, van maandag 12 april  tot en met vrijdag 21 mei.
  • Fase II Lorentzkade, van dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 10 juni.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating leggen we tijdelijke loopschotten neer. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer