Kanaalstraat - opknappen speelplein

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden aan het speelplein van de Kanaalstraat.

Werkzaamheden

Het speelplein aan de Kanaalstraat (tussen de nummers 19 en 21) is aan onderhoud toe. Er komt een nieuw speeltoestel (locomotief). Aansluitend wordt de ondergrond opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Tot slot wordt er door een andere aannemer aan de voorzijde van het plein (in lijn met het trottoir) nog een haag aangebracht.

Planning

De werkzaamheden aan het speeltoestel en het straatwerk starten op donderdag 31 januari 2019. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met vrijdag 8 februari 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Wij vragen u om begrip hiervoor en om uw medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer