Kanaalpark - aanwijsbesluit ondergrondse containers (2022-217)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden in het Kanaalpark ondergrondse containers plaatsen.

In het kader van de reconstructie van het Kanaalpark worden de containers bij de Alphatoren verplaatst naar hun definitieve plek. In onderstand overzicht  staat waar welke container komt.

Straatnaam

papier

glas

Restafval

totaal

Locatienr.

Kanaalpark

2

2

0

4

Kanaalpark-locatie 1

Kanaalpark

 

 

2

2

Kanaalpark-locatie 2

Kanaalpark

 

 

2

2

Kanaalpark-locatie 3

Kanaalpark

1

 

1

2

Kanaalpark-locatie 4

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening ligt vanaf 30 september tot en met 11 november 2022 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 30 september tot en met 11 november 2022 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Stadsingenieurs , Postbus 9100, 2300 PC Leiden of per e-mail aan: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ”‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval”.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Naam: Nathan Edelenbosch
Afdeling: Stadsingenieurs
Gemeente Leiden