Kaiserstraat - herontwikkeling (2021-235)

In mei van dit jaar bent u via een bewonersbrief geïnformeerd over de herontwikkelingsplannen  voor het Plexusgebouw aan de Kaiserstraat 25. Met deze brief informeren wij u dat de herontwikkeling van de Kaiserstraat 25, ofwel het Plexusgebouw, niet doorgaat. Graag lichten we toe hoe dit besluit tot stand is gekomen. Als bijlage ontvangt u ook het persbericht dat we verstuurd hebben.

Voor de ontwikkeling van de Humanities Campus volgens het huidige stedenbouwkundig plan zouden de bestaande woningen in het Doelencomplex gesloopt moeten worden. Voor de bewoners van deze woningen was door de Universiteit Leiden, de Sleutels en de gemeente Leiden een herhuisvestingsplan gemaakt..Een van deze locaties was de Plexuslocatie op de Kaiserstraat 25.

Wooncorporatie De Sleutels heeft in juni bij de huurders van het Doelencomplex een draagvlakmeting voor het herhuisvestingsplan uitgevoerd. De Sleutels gaf aan alleen mee te willen werken aan de ontwikkeling van de Humanities Campus als de huurders achter het compensatieaanbod stonden. Een aanzienlijk deel van de bewoners, heeft via deze draagvlakmeting aangegeven niet te willen verhuizen.

Geen onteigening

In juli namen wij kennis van het resultaat van de draagvlakmeting en het besluit van de Sleutels zich terug te trekken uit het partnerschap voor de ontwikkeling van de nieuwe Humanities Campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft op basis van de ontstane situatie het voornemen aan de gemeente geuit om een ander plan te willen maken, waarin het Doelencomplex, blijft staan.

Daarop hebben universiteit en gemeente besloten om niet tot een gemeentelijke onteigeningsprocedure over te gaan van het Doelencomplex. Dit betekent dat de huurder van het Doelencomplex niet hoeft te verhuizen. Omdat er geen noodzaak tot verhuizen meer is, is hiermee ook het compensatie-aanbod en het Sociaal Plan van tafel. De locaties Kaiserstraat25, Paviusstraat, Waardgracht en Stadsbouwhuislocatie worden niet als compensatielocaties ontwikkeld. De huidige bestemmingsplanprocedure voor de Humanities Campus wordt stopgezet.

Plan voor alternatieve Humanities Campus

De noodzaak tot vernieuwing en modernisering van de gebouwen en voorzieningen voor medewerkers en studenten van de faculteit Geesteswetenschap is er nog steeds. De gemeentelijke wensen en ambities ten aanzien van dit stuk binnenstad blijven ook ongewijzigd. De universiteit zal nu in nauw overleg met de faculteit en met de gemeente Leiden plannen voor een alternatieve Humanities Campus uitwerken met een centraal stadsplein voor ontmoeting. Een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden zal worden doorlopen zoals gebruikelijk is binnen een gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
 

Met vriendelijke groet,

Emily Huiberts
Projectmanager Kaiserstraat 25
Gemeente Leiden