Kaiserstraat - herontwikkeling (2021-133)

Met deze brief informeren wij u over het project Herontwikkeling Kaiserstraat 25 en wat dit betekent voor u en uw buurt. Op dinsdag 25 mei is er een digitale informatiebijeenkomst.

Project Humanities Campus

Het Witte Singel-Doelengebied in het westen van de binnenstad wordt ontwikkeld tot een binnenstadscampus, de Humanities Campus genaamd. Hier is de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden gehuisvest.

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van de huidige faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden tot Humanities Campus. Dit herontwikkelingsplan bestaat concreet uit het vernieuwen van een aantal bestaande gebouwen. Voor de ontwikkeling van de Humanities Campus moeten de bestaande woningen in het Doelencomplex gesloopt worden.

Voor de bewoners van deze woningen is door de Universiteit Leiden, De Sleutels en de gemeente Leiden een herhuisvestingsplan gemaakt. Het herhuisvestingsplan omvat onder andere een sociaal plan voor de verhuizing en vier compensatielocaties waar deze bewoners voorrang voor krijgen. Een van deze locaties is de Plexuslocatie op de Kaiserstraat 25.

Compensatie-aanbod Doelencomplex

Er zijn in totaal vier plekken in de stad voor nieuwe (sociale huur-)woningen, drie binnen de singels en één daarbuiten. De Plexuslocatie aan de Kaiserstraat is één van de vier locaties die aangewezen is als compensatielocatie. Op deze locatie  komen er 16 eengezinswoningen en 14 appartementen. Deze plannen zijn nu nog in een voorbereidende fase. De planning is om in 2024 de woningen aan de Kaiserstraat te bouwen.

Wat is de planning?

Op het moment zit het project Kaiserstraat 25 in een beginfase. Dat wil zeggen dat de gemeente Leiden in overleg met De Sleutels voorbereidingen aan het treffen is voor de verdere planuitwerking. De eerste plannen willen wij graag aan u presenteren in een digitale bijeenkomst.

Voor de herontwikkeling is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Daarom zullen wij een Nota van Uitgangspunten uitwerken waarin de kaders worden gegeven voor de herontwikkeling. Deze wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Digitale informatiebijeenkomst

Op dinsdag 25 mei om 20.00 uur organiseren wij een digitale bijeenkomst, via Zoom of MS Teams, om de plannen aan u te presenteren. Helaas kunnen wij de bijeenkomst door de coronamaatregelen nog niet fysiek doen. Wel zijn we benieuwd naar uw feedback, wensen en ideeën, hier zal dan ook ruimte voor zijn.

Na de bijeenkomst kunt u ook via de website doemee.leiden.nl gedurende twee weken laten weten wat u belangrijk vindt. We proberen uw wensen (mits ze passen binnen beleid, opgave en budget) mee te nemen in het eindontwerp.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de digitale bijeenkomst? Stuur dan uiterlijk 25 mei om 12.00 uur een mail naar Kenan Dogan: kaiserstraat25@leiden.nl. Dan ontvangt u 25 mei in de middag een link waarmee u kunt deelnemen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Emily Huiberts
Projectmanager Herontwikkeling Kaiserstraat 25