Kagerstraat - ondergrondse containerlocatie (2021-086)

De gemeente Leiden is begonnen met het ondergronds brengen van verschillende containers. Na de restafvalcontainers willen we nu ook graag de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds brengen. Deze containers komen op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen. Daardoor kunnen niet op iedere plek ondergrondse containers worden geplaatst. We hebben onderzocht waar de nieuwe containers het beste kunnen komen. De huidige locatie bleek daarvoor het meest geschikt en deze is dan ook voorlopig aangewezen.

Straatnaampapier glastextieltotaallocatienr.
Kagerstraat ter hoogte van nr. 5a     1  1   1   3  235

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen tot en met 13 mei 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Reageren op de locatie (indienen zienswijzen)

U kunt tot en met 13 mei 2021 schriftelijk reageren naar Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact onder vermelding van ‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor  papier, glas en textiel’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer
Gemeente Leiden