Kaasmarkt - informele raadssessie (2021-020)

Graag informeer ik u hierbij over een informele raadssessie over de Kaasmarkt. Tijdens deze informele raadssessie informeren we de raadsleden over de manier waarop we zijn omgegaan met scenario’s voor bebouwing op de Kaasmarkt langs de Oude Rijn.

Wanneer vindt de sessie plaats?

De informele sessie vindt plaats op dinsdagavond 26 januari 2021, start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Hoe kunt u deze sessie volgen?

U kunt deze sessie volgen via de website van de gemeenteraad. In aanloop naar de sessie verschijnt er op de kalender een link. U vindt de kalender op https://leiden.notubiz.nl/dashboard.

Hoe gaan we daarna verder?

Na de sessie werken we als gemeente verder aan een kaderbesluit voor de Kaasmarkt. De planning is dat de gemeenteraad het kaderbesluit in april dit jaar behandelt.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Tim Schouwenaar

Projectmanager gemeente Leiden