Kaasmarkt e.o. - uitnodiging inloopavond

De gemeente Leiden wil van de Kaasmarkt een aantrekkelijker plein maken. Naast het opnieuw inrichten van het plein en het vergroenen ervan, wil de gemeente aan de randen van het plein kleinschalige woningbouw mogelijk maken. Het gaat om de volgende locaties: Koppenhinksteeg nummer 8-10, zuidzijde Kaasmarkt/hoek Middelweg, Oude Rijn en de Kaasmarktschool.

De plannen voor deze locaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en getoetst kunnen worden. Hiervoor is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Kaasmarkt opgesteld. Op 24 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het Stedenbouwkundig PvE Kaasmarkt voor inspraak vast te stellen. Het Stedenbouwkundig PvE is tot stand gekomen na intensief overleg met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen.

Inloopavond

De gemeente houdt een inloopavond over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt. Hier kunt u het Stedenbouwkundig PvE bekijken en het projectteam vragen stellen. U bent van harte uitgenodigd op:

  • Datum: dinsdag 15 oktober 2019
  • Tijd: 17.00-19.00 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie: Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35

Inspraak

Het Stedenbouwkundig PvE Kaasmarkt ligt van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 ter inzage. Daarna wordt het Stedenbouwkundig PvE opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.leiden.nl/inspraak. Het is ook mogelijk de stukken in te zien in het stadhuis en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72). Beide locaties zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook open op donderdag van 17.00-20.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Graag tot ziens op 15 oktober.

Met vriendelijke groet
Maarten van Oosterom
Projectleider Kaasmarkt