Kaasmarkt - digitale informatieavond (2021-056)

Graag nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomst over de Kaasmarkt op dinsdag 9 maart 2021.

Wat is het doel van de informatiebijeenkomst?

Wij willen u informeren over de inhoud van het raadsbesluit over het project Kaasmarkt en uw mening over de inhoud daarvan ophalen. Daarnaast willen we u informeren over het proces richting het raadsbesluit en de periode daarna.

Wat kunt u tijdens deze avond verwachten?

Tijdens deze avond presenteren we de stand van zaken van de (bebouwings)scenario’s en de kaders voor de herinrichting van een groene Kaasmarkt. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen. Het is ook belangrijk dat we uw mening horen over de plannen, die we deze avond presenteren. Het programma is als volgt.

19.30 uur

 • Aanmelding en welkom
 • Aanmelden via de toegestuurde link
 • Welkomstwoord, doel en opzet van deze digitale avond

19.35 uur     

 • Bomenonderzoek en scenario’s
 • Gemeente informeert u over het bomenonderzoek Kaasmarkt
 • Gemeente informeert u over scenario’s langs de Oude Rijn
 • Interactief: een online enquête die ter plaatse gehouden wordt

20.00 uur     

 • Plannen uit de omgeving
 • Bewoners informeren u over hun plan Kaasmarktpark
 • Centrum management Leiden informeert u over hun plan herinrichting Kaasmarkt
 • Interactief: een online enquête die ter plaatse gehouden wordt

20.20 uur     

 • Pauze

20.30 uur     

 • Herinrichting Kaasmarkt
 • Gemeente informeert u over de kaders herinrichting openbare ruimte Kaasmarkt
 • Interactief: een online enquête die ter plaatse gehouden wordt over de volgende thema’s:
  • Groen
  • Parkeren
  • Gebruik openbare ruimte

21.20 uur     

 • Afronding
 • Gemeente informeert over het vervolgproces
 • Einde digitale informatiebijeenkomst

Hoe meldt u zich aan de informatiebijeenkomst?

U kunt zich aanmelden voor deze digitale informatiebijeenkomst door voor maandag 8 maart 11:00 uur een e-mail te sturen naar k.smant@leiden.nl. Dan sturen wij u een Zoom-link voor de informatiebijeenkomst. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven in een e-mail naar k.smant@leiden.nl.

Hoe gaan we daarna verder?

Na de informatieavond nemen wij uw inbreng over de scenario’s en de herinrichting op in de bijlage bij het raadsbesluit. U kunt na deze avond ook inspreken bij de raadscommissie stedelijke ontwikkeling als u uw visie of mening direct met raadsleden wilt delen. De gemeenteraad neemt dan naar verwachting rond de zomer een besluit over de het vervolg van de Kaasmarkt. Dan kunnen wij na de zomer verder met het ontwerp van de inrichting van de Kaasmarkt. Daarbij willen wij u ook betrekken.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Tim Schouwenaar
Projectmanager gemeente Leiden