Jupiterlaan - vervangen ondergrondse containers 2021-013

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan de ondergrondse containers op de Jupiterlaan t.h.v. huisnummer 42.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse en ondergrondse containers. Op deze locatie staan al ondergrondse containers, maar deze voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom worden ze vervangen door nieuwe exemplaren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en het plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling draait 24 uur per dag en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is de nacht.

Parkeren en omleiding

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Planning

De werkzaamheden zijn op maandag 18 januari en dinsdag 19 januari. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer