Julianastraat en Anna Palownastraat - bijeenkomst plan herinrichting

Op maandag 1 juli aanstaande organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar het eerste ontwerp voor de herinrichting van de Julianastraat en de Anna Paulownastraat wordt gepresenteerd.

De bijeenkomst wordt gehouden:

  • Datum:      maandag 1 juli
  • Tijd:          19.00 tot 21.00 uur (vrije inloop)
  • Locatie:     Speeltuin Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8.

U hoeft u niet aan te melden voor deze bijeenkomst en kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnen lopen wanneer u wilt.

Ontwerp met aandacht voor afvoer van regenwater

Ons klimaat verandert en we krijgen steeds vaker te maken met steeds hevigere regenbuien die wateroverlast kunnen veroorzaken. Dit speelt vooral in de Julianastraat en de Anna Paulownastraat.

Vandaar dat voor deze twee straten als eerste een ontwerp is gemaakt voor een nieuwe inrichting.

Naast de aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor allebei de straten, nemen we bij deze woningen extra rioleringsmaatregelen. Wat deze maatregelen zijn leggen we uit tijdens de inloopbijeenkomst.

Van nu tot het definitief ontwerp

Na 1 juli wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het kan zijn dat het plan nog wijzigt aan de hand van de reacties die tijdens de bijeenkomst op 1 juli worden gegeven.

Hoe dan verder?

Het definitieve ontwerp is dit najaar klaar. Vervolgens moet de gemeenteraad het ontwerp goedkeuren. Dat zal naar verwachting eind 2019 zijn.

In de eerste helft van 2020 worden de werkzaamheden voorbereid (er moet ook een openbare aanbesteding plaatsvinden). We verwachten dat de uitvoering van de herinrichting na de zomer van 2020 kan beginnen.

Vooruitlopend op de grote herinrichting starten we wel dit najaar al met het aanleggen van de extra rioleringsmaatregelen bij de extra laag gelegen woningen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/noorderkwartieroost.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare
Projectmanager