Julianakade en Soestdijkkade - Definitieve locatie ondergrondse container restafval (2023-292)

In verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden van de woonblokken aan de Willem de Zwijgerlaan dienen de ondergrondse restafval containers nabij de Julianakade 35 en de Beatrixstraat 43 te worden verplaatst. De container nabij Julianakade 35 zal worden verplaatst naar de Julianakade nabij nr. 44. De container nabij de Beatrixstraat 43 zal worden verplaatst naar de Soestdijkkade, nabij de Beatrixstraat nr. 2 (zie kaartje achterzijde).

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een definitieve locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

StraatnaamRestafvalcontainerLocatienummer
Julianakade, nabij nr. 441513
Soestdijkkade, nabij Beatrixstraat nr. 21414

 

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van vrijdag 10 november 2023 tot vrijdag 22 december 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur -17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met donderdag 21 december 2023 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. B. van der Kamp, Projectbureau, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp,
Projectmanager Willem de Zwijgerlaan
Gemeente Leiden