Julianakade en Soestdijkkade - aanwijsbesluit locatie ondergrondse container voor huishoudelijk restafval (2023-184)

In verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden van de woonblokken aan de Willem de Zwijgerlaan dienen de ondergrondse restafval containers nabij de Julianakade 35 en de Beatrixstraat 43 te worden verplaatst. De container nabij Julianakade 35 zal worden verplaatst naar de Julianakade nabij nr. 44. De container nabij de Beatrixstraat 43 zal worden verplaatst naar de Soestdijkkade, nabij de Beatrixstraat nr. 2 (zie kaartje achterzijde).

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Straatnaam

Restafvalcontainer

Locatienummer

Julianakade, nabij nr. 44

1

513

Soestdijkkade, nabij Beatrixstraat nr. 2

1

414

 

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van vrijdag 21 juli 2023 tot vrijdag 15 september 2023 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met donderdag 14 september 2023 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. B. van der Kamp, Projectbureau, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp,
Projectmanager Willem de Zwijgerlaan