Johannes Verhulststraat - herbestrating

De rijweg en de trottoirs van de Johannes Verhulststraat zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating wordt gedaan door zoveel mogelijk het aanwezige materiaal opnieuw te gebruiken. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op  maandag 7 oktober en duren naar verwachting tot en met vrijdag 25 oktober. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Waar de straat is opgebroken kan de huisvuilwagen niet komen. Wilt u daarom uw afval aanbieden in de container die voor de reinigsauto bereikbaar is.

Overhangend groen

Langs de voetpaden is er op enkele plekken overhangend groen aanwezig, afkomstig van de aangrenzende tuinen en terreinen. Zou u, indien dit op u van toepassing is, het overhangend groen zoveel mogelijk willen verwijderen? Dit om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer