Johan de Wittstraat - meedenken over inrichting rozenplein (2021-033)

Met deze brief willen wij u als direct omwonende uitnodigen om mee te denken over de toekomstige inrichting van het rozenplein aan de Johan de Wittstraat. Op dinsdag 9 februari van 19.30 tot 21.00 uur vindt er een eerste digitale bijeenkomst plaats om met elkaar ideeën uit te wisselen voor de inrichting van deze plek. Verderop in deze brief leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast het riool voor vuil water komt er een apart riool voor het relatief schone regenwater. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Hiermee maken we de wijk groener en worden zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toegepast.

Toekomstbestendige wijk

Eén van deze maatregelen is een slimme drainage, die naast de riolering wordt gelegd en die zorgt voor een gelijke grondwaterstand. Hierdoor wordt uitdroging voorkomen en wordt in natte periodes het water beter afgevoerd. Uw buurt is hiermee straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte.

Doe mee!

In het eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van de wijk is het stukje parallelweg in de Johan de Wittstraat niet meer nodig. Hierdoor ontstaat ruimte om het rozenplein uit te breiden en de straat groener te maken. Graag horen we wat uw wensen zijn voor de inrichting. Daarom willen we op dinsdag 9 februari digitaal met u in gesprek gaan. U kunt zich tot en met maandag 8 februari aanmelden door een mail te sturen naar Tamara Weber (de omgevingsmanager van het project) T.Weber@leiden.nl. U ontvangt na aanmelding een link om de digitale bijeenkomst via MS Teams bij te kunnen wonen.

Meer informatie?

Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaavekwartier’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Vogelwijk en Raadsherenbuurt