Jan van Houtkade/Korenvaarstraat - start werkzaamheden (2021-016)

Nu de werkzaamheden van de parkeergarage en Garenmarktplein afgerond zijn, kan de ovonde kruispunt Jan van Houtkade/Korevaarstraat/Geregracht afgemaakt worden. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort gaan plaatsvinden.

Werkzaamheden

We gaan de middeneilanden voorzien van natuursteenbanden en waar mogelijk vergroenen. Ook worden onderhoudswerkzaamheden en groenwerkzaamheden uitgevoerd in de zijbermen. Deze werkzaamheden worden tussen 20 januari en eind maart gefaseerd in het verkeer uitgevoerd. Enkele werkzaamheden zullen in de avond of nacht worden uitgevoerd. Over de nachtwerkzaamheden wordt u nader geïnformeerd.

Dura Vermeer en Nationale Bomenbank voeren de werkzaamheden uit.
Liander voert in aanloop naar deze werkzaamheden op maandag 18 januari werkzaamheden uit in het trottoir aan de Oranjeboomstraat.

Verkeershinder

Het verkeer wordt niet gestremd, maar kan hinder ondervinden. Alleen wanneer de belijning wordt opgefrisd, wordt het verkeer in een nacht voor korte duur omgeleid.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact


Met vriendelijke groet,


Rob Jansen
Omgevingsmanager