Jan van Hout - nachtwerkzaamheden (2021-030)

De werkzaamheden aan de ovonde kruispunt Jan van Houtkade/Korevaarstraat/Geregracht zijn in uitvoering. Met deze brief informeren wij u over de avond- en nachtwerkzaamheden die binnenkort gaan plaatsvinden.

Avond- en nachtwerkzaamheden

Zoveel mogelijk worden de werkzaamheden overdag uitgevoerd. Enkele werkzaamheden zullen in de avond of nacht worden uitgevoerd om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen. Het betreft de middenbermen die direct aansluiten op de Jan van Houtbrug. Hiervoor moeten we een rijstrook afsluiten. Door de avondklok blijft de overlast voor het verkeer minimaal. Wel kunt u geluidsoverlast ervaren. Wij doen ons uiterste best dit tot een minimum te beperken. Het betreft de nachten:

- dinsdag 2 februari op woensdag 3 februari
- woensdag 3 februari op donderdag 4 februari
- donderdag 4 februari op vrijdag 5 februari (reserve nacht)
- maandag 8 op dinsdag 9 februari (enkel tot laat in de avond).

Hinder

We proberen de geluidshinder voor zover mogelijk te beperken. Maandagavond 8 februari wordt de markering en belijning opgefrist waardoor het verkeer naar de Jan van Houtkade tijdelijk omgeleid wordt.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rob Jansen
Omgevingsmanager