Jan van Goyenkade - inloopavond onderhoud

Met deze brief nodigt de gemeente u van harte uit voor de inloopavond over groot onderhoud aan de Jan van Goyenkade. Naar aanleiding van de wijkschouw gehouden op 18 januari is er een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp presenteren we graag aan u tijdens de inloopavond. Tijdens de inloopavond kunt u al uw vragen stellen. U bent welkom op:

  • Maandag 18 februari 2019
  • Inloop van 18.30 tot 20.00 uur, u kunt binnenlopen wanneer u wilt
  • Galerie Café Leidse Lente, Haagweg 4

Groot onderhoud Jan van Goyenkade

In de Vreewijk wordt gewerkt aan de verbetering van de riolering en bestrating. Zo zijn er in 2018 werkzaamheden verricht  aan de riolering en is de Witte Singel opnieuw ingericht. In 2019 vindt groot onderhoud plaats aan de Jan van Goyenkade. De kade wordt ingericht volgens richtlijnen die gelden voor een 30-kilometergebied. Dit betekent dat het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Ook wordt rekening gehouden met een betere afwatering van de rijbaan om wateroverlast te voorkomen.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomervakantie van 2019. Wanneer de exacte planning bekend is, wordt u hier over geïnformeerd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.00-13.00 uur) of via e-mail: S.de.Kogel@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

S. de Kogel
Team Stadingenieurs