Jan van Goyenkade - definitief ontwerp herinrichting

Op maandag 18 februari 2019 hield de gemeente een bewonersavond over de herinrichting van de Jan van Goyenkade. De kade wordt ingericht volgens richtlijnen die gelden voor een 30-kilometergebied. Dit betekent dat het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Ook wordt rekening gehouden met een betere afwatering van de rijbaan om wateroverlast te voorkomen.

Tijdens de bewonersavond zijn diverse reacties en suggesties binnengekomen. Hartelijk dank voor uw interesse.

Wat is gebeurd met uw opmerkingen en ideeën?

We hebben zoveel mogelijk van uw ideeën en wensen overgenomen. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met landelijke regels voor de inrichting van wegen, eisen van  hulpdiensten en technische (on)mogelijkheden. Daardoor kan het zijn dat een bepaalde wens niet is overgenomen.

Definitief ontwerp

Het ontwerp is op enkele punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen:

  • Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s wordt uitgebreid en er komen meer fietsenrekken.
  • Er worden drie extra groenvakken aangelegd.
  • Het aantal lantaarns blijft hetzelfde. De huidige verlichting wordt vervangen door ledverlichting. Een aantal lantaarns wordt verplaatst zodat deze dichter langs de rijbaan staan.
  • Ongeveer de helft van het huidig aantal opstelplaatsen voor mini-containers verdwijnt. Er zijn minder opstelplaatsen nodig omdat u uw restafval ondergronds inlevert.

Wilt u meer informatie over de wijzigingen? Kijk op het definitief ontwerp dat is bijgevoegd als bijlage. Dit betekent dat er geen wijzigingen meer in het ontwerp kunnen worden aangebracht.

Planning

Naar verwachting wordt in het najaar van 2019 begonnen met de uitvoering. Tegen die tijd informeren wij u weer via een bewonersbrief.

Meer informatie

Het definitief ontwerp treft u aan op A3-formaat aan de achterkant van deze brief. Wilt u het ontwerp op groot formaat inzien of meer informatie? Bel 14 071 - keuze 3 (dinsdag en donderdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar S.de.Kogel@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

drs. R. Bouwers

Hoofd Stadsingenieurs
Afdeling Projectbureau

Bijlage: definitief ontwerp herinrichting Jan van Goyenkade (pdf, 0,96 mb)