Jan Luykenlaan - verwijderen bomen (2022-278)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Jan Luykenlaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Aan de Jan Luykenlaan ter hoogte van portiek C en D staan 7 iepen waarin iepziekte is geconstateerd. Om verspreiding naar de andere bomen te voorkomen gaan we deze zieke bomen verwijderen. De bomen worden vervangen voor nieuwe, deze proberen we uiterlijk februari 2023 te hebben geplant.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 21 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met dinsdag 22 november. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van portiek C en D. Wilt u tijdens de werkzaamheden uw fiets op een andere plek neerzetten? De parkeerplaatsen voor de auto blijven bereikbaar.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Hebt u vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Hebt u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor Richard Reumerman, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Sander de Jeu
Projectcoördinator Cluster Beheer