Jacques Urlusplantsoen - voorlopige aanwijzing locatie ondergrondse containers

De gemeente Leiden is begonnen met het plaatsen van ondergrondse containers voor verschillende soorten afval. Na het succes met ondergrondse restafvalcontainers, willen we nu ook graag de glas, papier en textiel containers ondergronds plaatsen. Het merendeel van deze containers komen op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan. Op een enkele plek is het niet mogelijk om op de bestaande locatie ondergronds te gaan. Hier is een nieuwe locatie voor aangewezen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels, zoals kabels en leidingen. Hierdoor is niet iedere locatie geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een overzicht van de voorlopige locatie opgesteld. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locatie.

De voorlopig aangewezen locatie is:

Straatnaam

glas

papier

textiel

locatienummer

Jacques Urlusplantsoen (ter hoogte van nr. 129)

1

1

1

198A

Plattegrond met locatie

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen vanaf 13 september 2019 ter inzage in  het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Aan de achterkant van deze brief treft u ook de locatietekening aan.

Indienen zienswijze

U kunt in de periode van 13 september tot 26 oktober 2019 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevrouw C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van “zienswijze locaties ondergrondse containers glas, papier en textiel Jacques Urlusplantsoen”.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden