Jacques Urlusplantsoen - herinrichting en speeltoestellen (2021-001)

Op 11 juni jl. hebben wij u per brief geïnformeerd over de voortgang van de herinrichting van het Jacques Urlusplantsoen (JUP). Hierin hebben wij ook aangegeven dat er op termijn nog een keuze moet worden gemaakt over de speeltoestellen die straks in het plantsoen worden geplaatst. Onze voorbereidingen zijn nu zo ver dat de keuze nu gemaakt kan worden en dat doen wij graag met de kinderen die in het JUP wonen. Wij worden hierbij ondersteund door Samen Ondernemend Leren (SOL). U heeft de jeugdmakelaars van SOL wellicht al eens gezien en ontmoet tijdens de vaste activiteitenmiddagen in het plantsoen op maandag- en donderdagmiddag tussen 15.00- 17.30 uur.

Stemmen op het favoriete speeltoestel

Door de huidige coronamaatregelen kunnen wij helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren waar de kinderen hun keuze kunnen aangeven. Daarom vragen we aan alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar om per stemformulier te stemmen op één van de drie ontwerpen. U kunt dit samen met uw kinderen doen, maar de jeugdmakelaars van SOL helpen hier ook graag bij. Elk kind kan zijn of haar stemformulier vervolgens inleveren bij de huismeester van het JUP t/m donderdag 14 januari 2021.

Het winnende ontwerp

De ingeleverde stemformulieren worden geteld en het ontwerp met de meeste stemmen wint en gaan we aanbrengen. Ook vertellen de jeugdmakelaars van SOL dit waar mogelijk aan de kinderen die deelnemen aan hun activiteiten. Daarnaast loten we drie winnaars uit de ingezonden formulieren die een mooie prijs krijgen.

Planning werkzaamheden herinrichting plantsoen

Naar verwachting starten begin februari 2021 de werkzaamheden op en naast de rijbaan rondom het plantsoen, waardoor parkeren op die locatie niet mogelijk is. Wij proberen de parkeerplaatsen zoveel mogelijk gedurende deze werkzaamheden beschikbaar te houden en dit tijdig aan te geven middels verkeersborden. We verwachten eind februari/begin maart 2021 te  starten met de werkzaamheden in het plantsoen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zullen er  hekken rondom het plantsoen geplaatst worden. Hierdoor is (een deel van) het plantsoen tijdelijk niet toegankelijk. We verwachten dat alle werkzaamheden eind april 2021 zijn afgerond.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of mail naar J.van.Dijck@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Dijck

Projectmedewerker