Jacques Urlusplantsoen - camaratoezicht

In deze brief informeer ik u over het weghalen van de buitencamera’s in het Jacques Urlusplantsoen.

In 2016 heeft u een brief van de gemeente ontvangen over de aanpak in het Jacques Urlusplantsoen. De gemeente Leiden zet zich samen met de politie, andere organisaties in de stad en een aantal bewoners in om de leefbaarheid en veiligheid in het Jacques Urlusplantsoen te verbeteren. Eén van de vele maatregelen die in 2016 is genomen, is het plaatsen van twee politiecamera’s in het plantsoen. Deze twee camera’s worden begin november (week 45) weggehaald.

Waarom verdwijnen de camera’s?

De camera’s in het plantsoen zijn niet meer nodig, omdat het rustiger is in het Jacques Urlusplantsoen. Omdat er geen reden is om deze camera’s te laten hangen, zijn we volgens de wet verplicht ze te verwijderen (artikel 151c Gemeentewet).

Het is rustig in het plantsoen dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties en bewoners en hun extra inzet. Deze intensieve samenwerking zetten we dan ook voort en de samenwerkende partijen blijven zich inzetten voor het Jacques Urlusplantsoen.

Let op: Alleen de twee camera’s in het plantsoen worden weggehaald. De camera’s in/om de portieken blijven in gebruik.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Chrissie van der Meijden
Gemeente Leiden, Wijkregie