Jacob Catslaan, Constantijn Huygenslaan - voorlopige locaties afvalcontainers

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden dit jaar over tot het (gedeeltelijk) vervangen van de minicontainers voor restafval met ondergrondse containers. Door het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidinge. Hierdoor is het niet mogelijk om  overal ondergrondse containers te plaatsen. We hebben na zorgvuldig onderzoek een overzicht van voorlopige locaties opgesteld. Dit zijn de volgende locaties:

Straatnaam/ter hoogte van, aantal, locatienummer

  • Jacob Catslaan t.h.v. nummer 12 / Tesselschadestraat, 1, LM02R
  • Constantijn Huygenslaan t.h.v. nummer 53 / Jacob Catslaan, 1, LM03R
  • Constantijn Huygenslaan t.h.v. nummer 43 / Brederostraat, 1, LM04R

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 26 juli ter inzage in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt van 26 juli tot en met 6 september 2019 schriftelijk reageren over de locaties naar:

Burgemeester en Wethouders van Leiden
t.a.v. mevrouw L. Brobbel, Cluster Beheer
Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Of via het contactformulier: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers’.

Meer informatie?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www,leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer
Gemeente Leiden