Ingebruikname opvanglocatie Lammenschansweg 6 (2022 - 160)

Eind maart hebben we u met een bewonersbrief en informatiebijeenkomst geïnformeerd over de mogelijke komst van een noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in het voormalige schoolgebouw aan de Lammenschansweg 6. Uit het onderzoek dat is gedaan, is gebleken dat deze locatie snel geschikt te maken was voor tijdelijke opvang. De afgelopen weken is het gebouw verbouwd en bewoonbaar gemaakt. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Vanaf begin augustus verwachten we hier ongeveer 45 vluchtelingen op te kunnen vangen.

Deze locatie maakt onderdeel uit van het project Lorentzhof. De opvanglocatie is beschikbaar voor de periode van maximaal drie jaar. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het noodzakelijk is dat de vluchtelingen uit Oekraïne gedurende deze hele periode gebruik maken van deze locatie. Voor nu is het uitgangspunt dat de vluchtelingen hier gedurende in ieder geval één jaar opgevangen worden. De planning is dat de herontwikkeling van het gebied in 2025 van start kan gaan.

U kunt erop rekenen dat de gemeente maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast verloopt. Hieronder staan ter informatie voor u nog enkele praktische zaken. 

Waar kunt u terecht voor vragen of meldingen?

Algemene vragen over de opvang OekraïenersVia e-mail: meldpunt.oekraine@leiden.nl
Algemene informatie vluchtelingen OekraïneWebsite: www.leiden.nl/oekraine
Overlast meldenSeris Beveiliging, tel. 06 – 434 86 781
(24/7 bereikbaar)
Praktische vragen over het gebouwBeheerder Voorkom Leegstand BV,
tel. 010 – 84 506 86
Contact gemeenteTelefoonnummer 14 071, keuze 4
(ma t/m vrij tussen 9:00 en 17:00 uur)
Politie, niet-spoedeisend

Telefoonnummer 0900 – 8844
(24/7 bereikbaar)

Spoedeisende hulp en noodsituatiesAlarmnummer 112

Waar kunt u terecht voor aanbieden van hulp of spullen?

Aanbieden vrijwillige hulp bij schoonmaken
en inrichten pand op 27 of 28 juli.
Paul Verheijen, tel. 06 – 409 91 577.

Aanbieden bruikbaar tuinmeubilair of buitenspeelgoed. Na bevestiging kunt u de
spullen langsbrengen op 26, 27 of 28 juli.

Stuur een foto via Whatsapp naar Fenna Walraven, tel. 06 – 434 69 563.

We danken u voor uw ideeën, hulp en betrokkenheid en hopen op uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn