Ingebruikname AZC aan de Haagse Schouwweg (2023-017)

In mei en juli 2022 bent u door ons schriftelijk en via een bewonersavond geïnformeerd over de uitbreiding van de opvang voor asielzoekers aan de Haagse Schouwweg in Leiden. Daarna is het even stil geweest. In deze brief leest u meer over de stappen die zijn genomen.

Het kantoorpand aan de Haagse Schouwweg 8 is omgebouwd tot AZC

In de afgelopen maanden zijn het terrein en de woonunits klaar voor gebruik gemaakt voor de komst van maximaal 340 asielzoekers. De bewoners zijn mensen afkomstig uit verschillende landen, zoals Syrië, Afghanistan, Eritrea en Jemen. Zij hebben formeel asiel aangevraagd in Nederland.

Afspraken die gemaakt zijn tussen COA en gemeente


De locatie aan de Haagse Schouwweg krijgt deze bestemming voor een periode van vijf jaar in verband met de geplande gebiedsontwikkeling Westerpoort. Dit is ook vastgelegd in een overeenkomst tussen het COA en de gemeente. Wij zijn blij dat de locatie is geïnspecteerd en is goedgekeurd voor bewoning. Dit betekent dat de eerste bewoners in de week van 13 februari aankomen.

Fijne samenwerking met de opgerichte klankbordgroep

Inmiddels bestaat de klankbordgroep uit omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende bedrijven. Samen met gemeente, vrijwilligersorganisaties en het COA heeft de klankbordgroep meegedacht over verschillende thema’s zoals het bieden van hulp aan bewoners en het nemen van maatregelen mocht er sprake zijn van overlast. Wij zijn de leden van de klankbordgroep zeer dankbaar voor hun inbreng en inzet.

Veiligheid en begeleiding: onze maatregelen

Om de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen, nemen we de volgende maatregelen:

  • Op de locatie is dag en nacht een beveiliger aanwezig.
  • Het pand wordt ook regelmatig bezocht door collega’s van Stichting Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente.
  • Bezoekers van de locatie parkeren op het parkeerterrein achter het gebouw. 

Contactpersoon van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Peter Zwaan is de locatiemanager van AZC Leiden. De locatie is te bereiken via e-mailadres: AZCLeidenHS@coa.nl of telefoonnummer: 06 25 58 11 27.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk?

Algemene vragen over de opvang van asielzoekersVia e-mail: AZCLeidenHS@coa.nl
Algemene informatie over de opvang van asielzoekersWebsite: www.coa.nl
Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers in LeidenWebsite: www.leiden.nl/gemeente
Overlast melden vanuit het pand aan de Haagse SchouwwegTelefoonnummer: 06 25 58 11 27
(24/7 bereikbaar)
Praktische vragen over het gebouwTelefoonnummer: 06 25 58 11 27
Contact gemeenteTelefoonnummer 14 071, keuze 4
(ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur)
Politie, niet-spoedeisendTelefoonnummer 0900 88 44 (24/7 bereikbaar)
Spoedeisende hulp en noodsituatiesAlarmnummer 112
Wilt u vrijwilligerswerk doen?Als u interesse heeft, kunt u zich het beste aanmelden via de website: https://www.leidenvrijwilligerswerk.nl/ van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

We danken u voor uw ideeën, hulp en betrokkenheid en hopen op uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,                                                   
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn