Informatiebijeenkomst tracédeel Oude Spoorbaan Leidse Ring Noord (2021-099)

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de Leidse Ring Noord en een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 april over het tracédeel Oude Spoorbaan.

Leidse Ring Noord

In het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de route Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. De Leidse Ring Noord is onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp gaat leiden. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

Kaderbesluit en tracédeel Oude Spoorbaan

De gemeenteraden van Leiden (november 2019) en Leiderdorp (april 2020) hebben een geactualiseerd Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord vastgesteld. Aan de hand van deze kaders wordt nu verder gewerkt aan het wegontwerp en de inpassing van de Oude Spoorbaan. De Oude Spoorbaan is een van de tracédelen van de Leidse Ring Noord. Dit tracédeel betreft e Oude Spoorbaan na de Dwarswateringbrug tot aan de rotonde N445/N446.

In het kaderbesluit is onder meer vastgelegd: de verbreding van de weg, de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers onder de rotonde en een aanpassing van de maximumsnelheid naar 70 km/u.

Wegontwerp en inpassing

Aan de hand van deze kaders wordt nu gewerkt aan het wegontwerp en de inpassing van de Oude Spoorbaan. Ingenieursbureau Antea Group en JAM* architecten hebben opdracht gekregen om dit wegontwerp en de inpassing nader uit te werken en het contract met een aannemer voor te bereiden. Komende periode gaan wij - in overleg met omwonenden - aan de slag met deze verdere inpassing van het ontwerp in de omgeving, waaronder de geluidsvoorzieningen. De verwachting is dat de gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hierover eind dit jaar een zogeheten Uitvoeringsbesluit nemen.

Bewonersbijeenkomst

Wij nodigen u met deze brief uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 20 april. Tijdens deze avond presenteren wij de huidige stand van zaken van het ontwerp. Ook informeren wij u over het vervolgproces. Er is ruimte om vragen te stellen en te reageren op alle informatie.

Programma informatiebijeenkomst van dinsdag 20 april

19.20 uur  aanmelden via Teams

19.30 uur  welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond

19.40 uur  presentatie van het wegontwerp en de inpassing met de mogelijkheid om via de chatfunctie een eerste reactie te geven

20.10 uur  na de presentatie worden de ontvangen vragen per onderwerp besproken

21.00 uur  einde digitale informatiebijeenkomst. Vragen die nog niet zijn beantwoord, worden met antwoord toegevoegd aan het verslag van de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst, door een mail te sturen naar leidsering@leiden.nl. Dan sturen wij u een link voor een Microsoft Teams-vergadering.

Verslag

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, mail dan naar leidsering@leiden.nl. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, via www.leiden.nl/leidseringnoord.

Klankbordgroep

Wilt u meedenken over de inpassing van de Oude Spoorbaan en bent u nog geen lid van de klankbordgroep? Laat het ons weten via leidsering@leiden.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor de klankbordgroepsessies.

Peiling

Wij willen graag weten hoe u het project ervaart. Daarom gaan wij voor de Leidse Ring werken met een tevredenheidsmonitor. Dit stelt ons in staat aanpassingen te doen in de manier van werken als dat nodig is. U kunt zich nu aanmelden voor de monitor via www.uwmeningtelt.nu/leidseringnoord. Na aanmelding krijgt u gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring een aantal keer een online vragenformulier. De resultaten en aanpassingen die daardoor worden gedaan, koppelen wij aan u terug.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van Oevelen

Omgevingsmanager Leidse Ring Noord