Informatiebijeenkomst opvanglocatie vluchtelingen (2022-110)

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is in de afgelopen periode enorm toegenomen. Het gaat om vluchtelingen uit veel verschillende landen in voornamelijk het Midden Oosten en landen in Afrika. In de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is daarom vrijwel geen ruimte meer om mensen op te vangen die asiel aangevraagd hebben of een verblijfsvergunning hebben. Het rijk heeft daarom het dringende verzoek gedaan aan regio’s en individuele gemeenten om het mogelijk te maken om opvangplekken te realiseren. Gemeente Leiden is op zoek gegaan naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze oproep. De gemeente wil nu verantwoordelijkheid nemen door het aanbieden van een locatie die geschikt is voor opvang van asielzoekers.

Locatie

De gemeente heeft de Haagse Schouwweg 8a tot n als geschikte locatie voorgesteld aan het COA. Dit is een kantoorpand dat tegenover het Holiday Inn ligt en dat onderdeel is van het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Deze locatie is voor de periode van maximaal 5,5 jaar voor opvang beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt tussen de eigenaar van het pand, het COA en de gemeente over het beschikbaar stellen van de locatie.

We gaan ervan uit dat er plek is voor ongeveer 350 asielzoekers. Het COA wil het pand snel klaar maken voor de crisisnoodopvang van de 100 mensen die op dit moment, tot uiterlijk 1 juli, in de 3 Octoberhal verblijven. De planning is dat de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg voor deze mensen begin juni klaar is. De crisisnoodopvang zal naar verwachting circa een half jaar in gebruik zijn. Gedurende die tijd wordt het pand verbouwd, zodat het daarna geschikt is voor de opvang van in totaal circa 350 asielzoekers.

Maatregelen en begeleiding

U kunt erop rekenen dat het COA in overleg met de gemeente maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast verloopt. Er is steeds begeleiding en toezicht en de locatie is ook altijd telefonisch bereikbaar. Afhankelijk van wie er komen te wonen zal er onderwijs zijn en werken bewoners aan hun asielprocedure.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang en begeleiding van de vluchtelingen op de Haagse Schouwweg 8a tot n. Daarom organiseren de gemeente en het COA op woensdag 25 mei een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 20:00 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het ECC Leiden, hoofdingang voormalig Holiday Inn.

Aanmelden voor de informatieavond kan via een email aan: d.van.der.krogt@leiden.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken als u nog vragen heeft over de informatieavond.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen. Voor vragen kunt u ook bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Leiden