Informatieavond nieuwe opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne (2023-059)

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties bijna 600 Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast worden er ook meer dan 100 Oekraïners bij particulieren thuis opgevangen. Het is onduidelijk hoelang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Het is op dit moment ook onbekend wanneer en of mensen terug kunnen keren naar hun moederland. Een deel van de opvanglocaties die wij ingezet hebben, is slechts tijdelijk beschikbaar. In deze brief leest u hier meer over.

Het gebruik van een deel van de opvanglocaties eindigt dit jaar

Dit betekent dat wij er rekening mee houden dat wij opnieuw opvanglocaties moeten realiseren. Daarom verkennen wij continu de mogelijkheden in de stad. Daarnaast bekijken we of we met regiogemeenten kunnen samenwerken in de realisatie van gezamenlijke opvanglocaties. Uit een locatieonderzoek in de stad is gebleken dat het Best Western Hotel een geschikt pand is. Deze locatie is ook op korte termijn beschikbaar voor een periode die lang genoeg is. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten deze locatie in te zetten als opvanglocatie.

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op 20 maart 2023

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locatie. Daarom organiseren wij een informatieavond op maandag 20 maart 2023.

  • Tijdstip: van 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
  • Locatie: de ontbijtzaal van het Best Western Hotel aan de Lange Mare 43

Wethouder Julius Terpstra en programmamanager Simone Eefting vertellen u graag meer deze avond. Daarnaast is wijkregisseur Rene Verdel aanwezig.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan: opvang@leiden.nl voor 18 maart 2023. Heeft u vragen over de informatieavond of over de opvang van Oekraïense ontheemden? Wij horen ze graag telefonisch of via dit e-mailadres.

Het Best Western aan de Lange Mare 43

De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met EMG Wonen voor het tijdelijke gebruik van deze locatie als opvanglocatie. We gaan het pand eerst gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Wanneer het nodig is, wordt de locatie ook gebruikt voor de opvang van vergelijkbare doelgroepen. Het is nodig om het pand aan te passen aan de nieuwe bewoners. De verbouwing hiervoor start in april 2023. We verwachten dat het pand in augustus 2022 klaar is. Er is plek voor ongeveer 96 bewoners.

Duur beschikbaarheid van de opvanglocatie

Het gaat om een periode van in ieder geval zestien maanden. Er bestaat een mogelijkheid dat deze periode wordt verlengd.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk?

Algemene vragen over de
opvang van Oekraïners

Via mail:
meldpunt.oekraine@leiden.nl

Algemene informatie
vluchtelingen Oekraïne

Website:
www.leiden.nl/oekraine

Contact gemeente

Telefoonnummer 14 071, keuze 4
(ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00
uur)

Politie, niet-spoedeisend

Telefoonnummer 0900 88 44
(24/7 bereikbaar)

Spoedeisende hulp
en noodsituaties

Alarmnummer 112

Wilt u vrijwilligerswerk
doen?
 

Als u interesse heeft, kunt u zich
het beste aanmelden via de
website van Incluzio:
www.leidenvrijwilligerswerk.nl/
Op die manier is het voor
ons mogelijk om de hulp zo
goed mogelijk te coördineren.

We danken u voor uw ideeën, hulp en betrokkenheid en hopen op uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn