Informatieavond molenverbeterplan (2023-214)

Met deze brief nodig ik u graag uit voor een informatieavond over het molenverbeterplan voor de Maredijkmolen, de Kikkermolen en molen De Herder. Deze informatieavond is op maandag 25 september en wordt gehouden van 19:00 tot 21:00 uur in de aula van het Driestar College.

Molenbiotoop

In het Houtkwartier bevinden zich drie historische windmolens: de Maredijkmolen, de Kikkermolen en molen De Herder. Deze drie molens vormen een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed dat onze stad rijk is. Deze molens hebben alle drie de status van Rijksmonument. Het gebouw zelf wordt op deze manier beschermd.

De omgeving van de molen is echter ook van groot belang voor het functioneren van de molen: als de directe omgeving van de molen wordt volgebouwd of er flinke bomen om de molen heen groeien, wordt de windvang en het zicht op de molen beperkt. Het vrij houden van de omgeving van de molen, de zogenaamde ‘molenbiotoop’, is een provinciaal belang: de provincie vindt de historische molens én hun molenbiotoop van groot belang om in stand te houden. De gemeente is verplicht om deze molenbiotoop in stand te houden of te verbeteren.

Molenverbeterplan

In het Houtkwartier is de omgeving van de drie genoemde molens in de loop van de tijd flink veranderd: door de aanleg van nieuwe wegen, de aanplant van bomen en ander groen en de nieuwbouw van scholen, kantoren en woningen is de molenbiotoop slechter geworden. In overleg met de provincie is de gemeente daarom gestart met een zogenaamd ‘molenverbeterplan’. Dit is een plan om de molenbiotopen van de drie genoemde molens te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan een andere inrichting van het molenerf, het verplaatsen van een brug nabij de Maredijkmolen en het aanpassen van de groenstructuur rond de molens.

Wij hebben een eerste opzet gemaakt voor dit molenverbeterplan en willen dit graag met u bespreken. Uw ideeën en opmerkingen zijn van grote waarde voor ons en helpen om een definitief molenverbeterplan te maken dat op voldoende draagvlak kan rekenen.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond presenteren medewerkers van de gemeente het conceptplan en is er gelegenheid hierop te reageren en ideeën aan te dragen. Deze opmerkingen en ideeën gebruiken wij dan om een definitief molenverbeterplan op te stellen.

Datum: maandag 25 september 2023

Tijd: van 19:00 tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom voor koffie en thee

Locatie: Driestar College (aula), Vennemeerstraat 5 Leiden

Aanmelden: Wilt u bij de informatieavond aanwezig zijn? Meld u dan aan via stationsgebied@leiden.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het stationsgebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.leiden.nl/stationsgebied.

Graag tot ziens op 25 september.

Met vriendelijke groet,

Jelle Deurman
Projectmanager Spoorzone