Ina Boudierstraat - ontwerp achterzijde Ina Boudier-Bakkerplein

Dit jaar willen we de achterzijde van de Ina Boudier-Bakkerplein (t.h.v. 2 t/m 8) vergroenen en aanpassen. In deze brief leest u over de aanleiding, de concrete aanpassingen en de planning van het werk aan dit plein. Als u meer wilt weten, bedenkingen heeft of graag mee wilt werken aan dit initiatief, dan kunt u reageren tot en met maandag 26 augustus 2019. Achterop deze brief leest u hoe u kunt reageren.

Achterzijde Ina Boudier-Bakkerplein (t.h.v. 2 t/m 8) wordt vergroend

De achterzijde van de Ina Boudier-Bakkerplein (t.h.v. 2 t/m 8) is een van de genoemde locaties in de Groene-Kansen-Kaart die dit jaar is vastgesteld door de raad en krijgt daardoor binnenkort een andere uitstraling. De gemeente heeft een concept ontwerp gemaakt. Op onderstaande afbeeldingen ziet u hoe de Groenrand er nu uitziet. 

Het ontwerp

Als bijlage bij deze brief vindt u een schets van de toekomstige plannen. Langs de randen van het trottoir komen groenvakken. De bestaande bomen krijgen hiermee betere groeiomstandigheden in het groen.

Als kabels en leidingen het toelaten worden er twee nieuwe bomen bijgeplant in het vak aan de kopse kant van de woningen. En een groot groenvak langs de bebouwing. Het groen wordt laag, kleurrijk, met hier en daar een solitaire struik/heester. In het groenvak langs de bebouwing is eventueel het toevoegen van klimplanten langs de gevels ook een optie.

Taakverdeling bewoners en gemeente

De grond- en graafwerkzaamheden doet de gemeente. De bewoners mogen het beheer en onderhoud van de groenvakken op zich nemen. Zoals eerder in deze brief aangegeven, kunt u dit aangeven indien u dit wilt. Indien hiervoor geen animo is zal er standaard plantmateriaal gebruikt worden, zie hiervoor de bijlage.

Planning

We starten in het najaar met het aanpassen van de achterzijde van de Ina Boudier-Bakkerplein (t.h.v. 2 t/m 8). U krijgt een nieuwe brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Uw reactie

Wilt u graag meewerken aan dit initiatief, mocht u meer over de plannen willen weten of wilt u laten weten wat u ervan vindt, reageer dan vóór dinsdag 27 augustus 2019 op deze brief, via de e-mail aandeslag@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

W. Mahesh
Wijkbeheerder Stevenshof

Bekijk de brief met bijlage (pdf, 595 kb) als pdf-document.