Humanities Campus - Stedenbouwkundig plan ter inzage (2022-296)

De gemeente Leiden legt het stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus ter inzage. In deze brief leest u meer informatie hierover.

Stedenbouwkundig plan ter inzage

Na de laatste participatiebijeenkomst van 30 september 2022 heeft de Universiteit Leiden samen met KCAP verder gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus. Dit stedenbouwkundig plan is door de universiteit afgerond en aan de gemeente aangeboden. Het nieuwe stedenbouwkundige plan vervangt de vorige versie. Belangrijk verschil in dit stedenbouwkundig plan 2022 is bijvoorbeeld het behoud van het Doelencomplex.

Op 13 december 2022 heeft het college van B&W het stedenbouwkundig plan 2022 voor de Humanities Campus besproken. Het college heeft besloten om het stedenbouwkundig plan ter inzage te leggen.

Het stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Deze periode duurt van donderdag 22 december 2022 tot en met donderdag 2 februari 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een reactie geven op de stukken via leiden.nl/inspraak. Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente alle reacties en krijgt u een antwoord. Als het stedenbouwkundig plan naar aanleiding van de inspraakreacties wordt aangepast, wordt deze met de reactienota ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad. Dit is naar verwachting nog in de eerste helft van 2023.

Bestemmingsplan

Met het vastgestelde stedenbouwkundige plan kan ook de ruimtelijke procedure worden gestart om de ambities uit het stedenbouwkundige plan in een bestemmingsplan te vertalen. Het stedenbouwkundig plan vormt daarmee de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitsplan

Momenteel wordt door de Universiteit Leiden en partners nog gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan. Naar verwachting vindt eind december 2022 een gesprek met de Welstand plaats. Het beeldkwaliteitplan vervangt onderdelen van de Welstandsnota die betrekking hebben op dit gebied. Daarmee is het Beeldkwaliteitsplan voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden het toetsingskader voor de ontwerpen van de diverse gebouwen, die onderdeel uitmaken van het stedenbouwkundig plan. Het beeldkwaliteitsplan wordt in het eerste kwartaal 2023 behandeld in het college en hierna ook vrijgegeven voor inspraak.

Vragen

Meer informatie vindt u op onze pagina over de Humanities Campus en de website van Universiteit Leiden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u een mail sturen naar de heer Kenan Dogan, via k.dogan@leiden.nl.
Of neem telefonisch contact op met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk

Projectmanager Humanities Campus

Gemeente Leiden

m.groenendijk@leiden.nl