Humanaties Campus - ontwerp bestemmingsplan (2021-122)

U ontvangt deze brief omdat u in of nabij het projectgebied van de Humanities Campus, ofwel de toekomstige Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden woont. Graag informeren we u over de stand van zaken van dit project.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

De gemeente en de Universiteit Leiden willen de Faculteit Geesteswetenschappen, gevestigd in het Witte Singel-Doelencomplex in de binnenstad van Leiden herontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan van de Humanities Campus voor zienswijzen vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is de eerste stap om de bouw van de nieuwe campus en de aanleg van de nieuwe openbare ruimte mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.leiden.nl/bestemmingsplannen.

Officiële publicatie

De officiële publicatie over het ontwerpbestemmingsplan heeft plaatsgevonden op donderdag 2 april in de Staatscourant en in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant, in het huis-aan-huisblad Leids Nieuwsblad.

Wij sturen u deze brief ter attendering op deze publicatie. Door een misverstand komt deze brief later bij u in de brievenbus dan onze bedoeling was, waarvoor wij u onze excuses aanbieden.

Wij wijzen u erop dat nog tot en met donderdag 13 mei zienswijzen kunnen worden ingediend.

Onderdelen plan

Het plan voor de ‘Humanities Campus’ omvat de renovatie en verbouwing van een aantal faculteitsgebouwen, de sloop van het Lipsiusgebouw, de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw, een nieuw gebouw met studentloketten (nu gevestigd in de Kaiserstraat, in het Plexusgebouw), de aanleg van een groen centraal plein, de herinrichting van de straten in het gebied en de verwerving en sloop van het Doelencomplex van woningcorporatie De Sleutels.

Herhuisvestingsplan

Voor de bewoners van deze woningen is door de Universiteit Leiden, De Sleutels en de gemeente Leiden een herhuisvestingsplan gemaakt. Dit plan is getoetst door een externe deskundige. Hij heeft het plan als redelijk en billijk beoordeeld en heeft daarbij een aantal aanbevelingen gedaan die de gemeente grotendeels overneemt. Het herhuisvestingsplan omvat onder andere een sociaal plan voor de verhuizing en vier compensatielocaties van in totaal meer dan 100 woningen waaruit de bewoners kunnen kiezen: wonen in een rustig hofje, wonen langs het Singelpark en in de buurt van vele voorzieningen, wonen aan de gracht of wonen in de groene luwte van en dichtbij het station.

Openbaar groen plein met horeca

De Humanities Campus ligt middenin het Singelpark. De openbare ruimte in het gebied wordt zo ingericht dat wandelaars hun route via de Humanities Campus, langs de Witte Singel kunnen vervolgen. Op dit moment loopt de Singelparkroute nog achter het Lipsiusgebouw langs. Onderdeel van het stedenbouwkundig plan is een centraal groen plein met een horecagelegenheid met een terras op het plein. Het plan is deze horecagelegenheid toegankelijk te maken voor iedereen. Het centrale plein wordt zo een rustpunt in het Singelpark. Tot slot wordt er een nieuwe brug over de Witte Singel aangelegd.

Stedenbouwkundig plan

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling vastgesteld  Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis van het ontwerpbestemmingsplan.

Vragen en informatie

Op www.leiden.nl/humanitiescampus vindt u meer informatie over de Humanities Campus.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis
Projectmanager Humanities Campus gemeente Leiden