Huigpark - losloopgebied (2019-298)

Het Huigpark is een onderdeel van het Singelpark; het Singelpark wordt steeds mooier! Het park kent vele gebruikers: wandelaars, recreanten, hondenbezitters en sinds kort ook sporters. De Vrienden van het Singelpark hebben zich namelijk ingespannen om het park te voorzien van calesthenics toestellen, zodat er nu ook gesport kan worden.

Hondenlosloopgebied

Het Huigpark kent een hondenlosloopgebied. Op de locatie van dit gebied is onlangs het calesthenicsparkje aangelegd. Hieraan voorafgaand is geïnventariseerd of er nog steeds behoefte is aan een losloopgebied en of dit eventueel verplaatst zou kunnen worden of kan vervallen.

Enquête hondenlosloopgebied

Op maandag 23 september hebben we geënquêteerd. en hebben we 40 omwonenden gesproken. Het merendeel waardeert dat honden los mogen worden gelaten en geeft aan dat er in de omgeving nauwelijks andere mogelijkheden zijn. Naar aanleiding van deze raadpleging is besloten het losloopgebied voorlopig te behouden en te verplaatsen in het park.
Om de nieuwe plek aan te geven worden binnenkort de twee borden verplaatst en komen er drie extra borden bij.
In het overige gedeelte moet de hond aan de lijn. Uiteraard blijft de hondenbezitter verantwoordelijk voor het gedrag van de hond en voor het opruimen van de hondenpoep.

Evaluatie hondenbeleid

In 2017 is het huidige hondenbeleid van de gemeente Leiden vastgesteld. Toen is afgesproken dat er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt. In de evaluatienota wordt de verschuiving van het losloopgebied Huigpark meegenomen.

Op de evaluatie van het hondenbeleid is inspraak mogelijk. Dan kunt u uw mening over deze verschuiving en andere zaken rondom het hondenbeleid officieel naar voren brengen. Pas daarna wordt besloten of het hondenlosloopgebied in het Huigpark op deze plek definitief is. Tot die tijd blijft het losloopgebied in ieder geval in het park.

Inspraakperiode

Naar verwachting start de inspraakperiode nog dit najaar. Houd hiervoor de Gemeenteberichten in de gaten, te vinden in de Stadskrant (achterkant Leids Nieuwsblad) en op www.leiden.nl/stadskrant.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht
Senior projectmanager Singelpark