Huigpark - knotten wilg (2021-064)

Met deze brief informeren wij u over het knotten van een monumentale wilg in het Huigpark.

De boom staat in de buurt van Openbare Basisschool De Pionier.

Werkzaamheden

De conditie van de schietwilg wordt al een aantal jaar gecontroleerd met een boomveiligheids-controle. Tijdens de laatse controles is helaas gebleken dat de watermerkziekte en een aantasting van de boom door de platte tonderzwam sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan is de boom instabiel. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor de omgeving van de boom. Om die reden is een forse snoei-ingreep (knotten) noodzakelijk. De verwachting is dat de markante stam van de boom daarna nog lange tijd kan blijven staan en we de boom als een knotwilg kunnen gaan onderhouden.

Start werkzaamheden

Op vrijdag 12 maart starten de werkzaamheden en naar verwachting nemen de werkzaamheden een werkdag in beslag.

Bereikbaarheid

Tijdens het knotten van de wilg wordt de directe omgeving met hekken afgezet.

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Gerpieter Wilbrink

Assistent Beheerder groen

Cluster Beheer Gemeente Leiden