Houtkwartier - vooronderzoek aanleg regenwaterriool (2019-354)

In 2020 start de gemeente met de aanleg van een regenwaterriool in uw wijk. Om de werkzaamheden voor te bereiden gaan we binnenkort starten met onderzoeken. Met deze brief informeren we over de werkzaamheden.

Aanleg regenwaterriool wordt gecombineerd met klimaatadaptieve inrichting

In uw wijk gaan we naast het bestaande riool een regenwaterriool aanleggen. Bovendien wordt de hele openbare ruimte heringericht. Ook worden maatregelen genomen om de klimaat- veranderingen zoals lange periode van droogte, hevige regenval en hittestress, beter op te kunnen vangen. De concrete uitvoering start eind 2020  en zal ongeveer 1 jaar duren. Voor en tijdens het  project informeren we u regelmatig en nodigen we u uit om mee te denken over de nieuwe inrichting. U ontvangt hier in het nieuwe jaar huis-aan-huis informatie over.

Vooronderzoek start in december 2019

Voor een goede voorbereiding hebben wij gegevens van de bestaande situatie nodig. De komende maanden vinden in uw wijk verschillende onderzoeken plaats, zoals:

  • hoogtemetingen;
  • inventarisatie van de bomen;
  • inventarisatie van de verharding (straten en trottoirs);
  • inventarisatie van het riool;
  • boringen nemen van de ondergrond.

Dit onderzoek wordt meestal door een extern bureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd. We hebben met hen afgesproken dat de overlast van deze werkzaamheden voor omwonenden minimaal zal zijn.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Joost Verhaar

Projectcoördinator Stadsingenieurs