Houtkwartier-Oost - start uitvoering hemelwaterriool en herinrichting straten en groen (2021-190)

De gemeente legt in de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat een  hemelwaterriool aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en het groen - heringericht. Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden op maandag 12 juli.

Wat zijn de plannen?

In de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat wordt een apart riool voor hemelwater aangelegd, dat het hemelwater gescheiden houdt van het vuilwater. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daarnaast reserveren we nu vast ruimte in de ondergrond voor de aanleg van een toekomstig energienet.

Tegelijkertijd worden de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de wijk groener maken. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Contactgegevens aannemer

Aannemer De Vries Stolwijk voert de werkzaamheden uit. Omgevingsmanager Bastina van Houwelingen en uitvoerder Gerben Verheij zijn via projecten@devriesstolwijk.nl en 0182-36 23 88 bereikbaar voor al uw vragen. Daarnaast is er elke week een inloopmoment in de bouwkeet, die op het terrein van Arriva (bereikbaar vanuit de Boerhaavelaan) staat. Wekelijks kunt u hier op donderdag van 14 tot 15 uur langskomen met uw vragen en opmerkingen.  

De aannemer houdt u ook via de website www.devriesstolwijk.nl op de hoogte van de werkzaamheden. Rechts bovenin vindt u de button ‘projectpagina’ die u leidt naar de projectpagina van de werkzaamheden in het Houtkwartier-Oost.

Planning

De aannemer begint met de rioolwerkzaamheden in de Van Swietenstraat. Als het riool is vervangen, gaat de aannemer boven de grond verder met de herinrichting van de straten, de stoepen en het groen. De Van Swietenstraat is volgens planning eind augustus klaar. Ondertussen gaan op 26 juli de rioolwerkzaamheden in de Boerhaavelaan van start, de werkzaamheden boven de grond zullen in deze straat tot eind september (noordelijk deel van de straat) en eind november (zuidelijk deel van de straat) duren. De totale planning en fasering van dit project vindt u op de achterzijde van deze brief. Zodra uw straat aan de beurt is, ontvangt u daar een nieuwe brief over.  

Gelijktijdig met de beginfase van de werkzaamheden vinden er bouwkundige vooropnames plaats in de wijk. Wanneer dit dichtbij uw woning gebeurt, ontvangt u een brief hierover van het bedrijf Quattro Expertise, dat de vooropnames uitvoert.   

Laadpalen

Verschillende bewoners hebben bij de gemeente aangegeven graag extra laadpalen voor elektrische auto’s in de wijk geplaatst te krijgen. U kunt deze aanvragen via de website www.openbaarladen.nl van Allego. Graag hoort de gemeente het wanneer u een aanvraag hebt gedaan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat voldoende palen beschikbaar komen. U kunt dit laten weten door een mail te sturen naar Projectondersteuning.RIB@leiden.nl.

Overhangend groen

Heeft u in uw tuin struiken, hagen of ander groen dat over het trottoir heen is gegroeid, dan wordt u verzocht dit overhangende groen terug te snoeien. Wij vragen u dit voorafgaande aan de werkzaamheden te doen.

Veiligheid

Het is onvermijdelijk dat u enige overlast gaat ondervinden van deze werkzaamheden. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast te beperken. Wij vragen uw begrip en bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking. Er wordt gewerkt met machines en er zijn meer transportbewegingen dan gebruikelijk. Wij vragen u hiervoor extra alert te zijn rondom de werklocatie.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen over het Houtkwartier-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/houtkwartieroost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaavekwartier’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Joey de Roode, toezichthouder gemeente Leiden
Bastina van Houwelingen, omgevingsmanager De Vries Stolwijk

 

Straat

Rioolwerkzaamheden en herinrichting straten stoepen en groen

Fase 1

Van Swietenstraat

Week 28-34

Fase 2

Boerhaavelaan deel 1 (Rijnsburgerweg tot Van Swietenstraat)

Week 30-47

Fase 3

Mariënpoelstraat deel 1 (Rijnsburgerweg tot Van Swietenstraat)

Week 35-42

Fase 4

Marienpoelstraat deel 2 (Van Swietenstraat tot Zweilandlaan)

Week 39-51

Fase 5 en 6

Boerhaavelaan deel 2 en 3 (Van Swietenstraat tot Zweilandlaan)

Week 42-13 (2022)